Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên giám sát giữa năm 2019 đối với UBND xã Vĩnh Trung

Ngày đăng: 18/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 06 huyện Tịnh Biên vừa tiến hành giám sát giữa năm 2019 đối với UBND xã Vĩnh Trung. Qua giám sát cho thấy công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 được tổ chức thực hiện khá tốt

Về số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên: Tổng số hòa giải viên được bầu là 35 người trên tổng số 05 ấp, cho thôi làm nhiệm vụ hòa giải viên 03 người, hiện nay còn 32 hòa giải viên.

Công tác tiếp nhận đơn và đưa ra hòa giải, trong năm 2018, tiếp nhận 36 đơn, trong đó, mâu thuẫn giữa các bên 11 đơn, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình 21 đơn, vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở 04 đơn. Kết quả đưa ra hòa giải là 36 đơn. Kết quả hòa giải thành là 36 đơn (tỷ lệ 100%).

Trong 05 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận 12 đơn, trong đó, mâu thuẫn giữa các bên 05 đơn, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình 07 đơn. Kết quả đưa ra hòa giải là 12 đơn. Kết quả hòa giải thành là 12 đơn (tỷ lệ 100%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải cơ sở còn một số hạn chế như: Vụ việc phát sinh để thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai ở xã thì rất ít, chỉ có 1 vụ nhưng hòa giải không thành; việc tham gia tập huấn và công tác phí đi lại cho tập huấn của hòa giải viên cơ sở còn khó khăn, hạn chế.

Qua đó, Tổ đề nghị UBND xã Vĩnh Trung cần niêm yết các danh mục thuộc chức năng giải quyết của Tổ hòa giải tại trụ sở ấp để người dân hiểu; đồng thời kiểm tra sổ ghi chép và hướng dẫn các tổ thực hiện đúng quy định…   

Lê Thanh Dũng