Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ

Ngày đăng: 05/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch và kết quả sau 2 năm thực hiện nghị Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang (viết tắt là Nghị quyết 120).

Responsive image
 

Hội nghị do ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì với sự tham dự của các Sở, ngành cùng lãnh đạo các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh. 
 
Tại hội nghị, ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đã trình bày báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120 trên địa bàn tỉnh An Giang với những mục tiêu chiến lược và quyết tâm hành động hướng tới sự phát triển thịnh vượng dựa trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Theo dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120, tỉnh An Giang cùng với Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên sẽ trở thành một vùng đáng sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của Việt Nam nói chung.Trong đó, lấy con người làm trung tâm phát triển, phục vụ người dân giảm khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới....

Dự thảo cũng nêu rõ, tỉnh An Giang sẽ chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp (công nghiệp 4.0).

Bên cạnh đó, An Giang cũng sẽ tăng cường hợp tác liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh; chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các nước Tiểu vùng sông Mê Công trên cơ sở cùng có lợi nhằm cùng nhau sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan trong lưu vực sông Mê Công.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo cũng đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chính như: Thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về thách thức đang đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh nói riêng; chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn. Xác định lại cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững. Hình thành các tiểu vùng sinh thái làm định hướng phát triển kinh tế, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng (vùng đồi núi, vùng đồng bằng, vùng cù lao, vùng lũ và trữ lũ). Xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất chế biến sản phẩm có trọng tâm, trọng điểm (thủy sản - cây ăn quả - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái), trong đó thuỷ sản nước ngọt là sản phẩm chủ lực; cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, phục hồi tự nhiên, giảm đê bao, phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh áp dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản của tỉnh….

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 120, tỉnh An Giang cũng đã tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm. Theo đó, An Giang tập trung vào hai nhóm sản phẩm chủ lực là lúa gạo và thủy sản nước ngọt trên cơ sở bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị mang tính chất liên tỉnh, liên vùng. Cùng đó, tỉnh triển khai và sáng tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tiến đến một nền nông nghiệp hiện đại, đặc sắc, ứng dụng triệt để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng đã bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước di dời nhà ở ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao; tiếp tục công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sạt lở định kỳ và đột xuất nhằm sớm phát hiện các nguy cơ và có giải pháp ứng phó kịp thời, tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản...An Giang cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong việc xây dựng Cơ chế hợp tác quản trị nguồn nước xuyên biên giới với Campuchia và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế hiệu quả; chủ động phối hợp cùng các bộ và địa phương xây dựng đề xuất các chương trình và dự án liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phân bổ đầu tư và tăng cường nguồn lực thúc đẩy liên kết vùng.

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai Nghị quyết 120, An Giang cũng gặp một số khó khăn trong triển khai thực hiện. UBND tỉnh An Giang đề xuất, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các chính sách chung cho toàn vùng để làm cơ sở cho các địa phương trong vùng trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện, từ đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung cho toàn vùng. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120, UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết số 120 và liên kết vùng phải được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đặt biệt, có chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng đối với các lĩnh vực như liên kết vùng, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, môi trường thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long..../.

Thanh Sang