Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh

Ngày đăng: 18/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, năm 2019, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chú trọng đưa văn hóa đến từng hộ gia đình, địa bàn dân cư.

Các công sở, tổ chức Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng cá nhân và cộng đồng dân cư; tạo ra sức tự đề kháng cho từng cá nhân, từng gia đình và cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh.

Responsive image
Responsive image

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, để cụ thể hóa phong trào đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo thực hiện, huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào. Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đảm bảo các yếu tố phát triển phong trào bền vững, hiệu quả và thiết thực. Gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp của phong trào. 

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương, đơn vị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Ngành văn hóa chú trọng truyền thông và nêu gương các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, vai trò của trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

UBND tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư.

Tỉnh kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa. Các địa phương, đơn vị có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện phong trào phù hợp với thực tế.

Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ưu tiên dành nguồn lực thực hiện phong trào. Thực hiện quy ước khóm, ấp; tăng cường giáo dục thực hiện lối sống, nếp sống văn hóa, ứng xử có văn hóa gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban chỉ đạo phong trào tỉnh mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về nội dung của phong trào phù hợp với thực tế, đảm bảo vận dụng thông suốt.

Responsive image

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào

Năm 2019, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, hội thi văn nghệ gia đình văn hóa, đờn ca tài tử khóm, ấp văn hóa… phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa và xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả quan trọng. Gắn phong trào với việc xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đã làm cho phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 503.726 hộ gia đình văn hóa (đạt 93,24% so tổng số hộ), 861 ấp văn hóa, (đạt 96,95%), 10 xã đạt chuẩn văn hóa (đạt 8,4% so tổng số xã), 44 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 36,97%), 12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 32,43%). Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cho các xã: Bình Mỹ, Khánh Hòa (Châu Phú), Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hội An, Hòa An, An Thạnh Trung (Chợ Mới), Thới Sơn (Tịnh Biên). Công nhận các phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: Long Thạnh (TX. Tân Châu), thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn)... Tổ chức phúc tra danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, khảo sát điểm sáng văn hóa biên giới tại 14 xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt tổ chức tốt Liên hoan tiếng hát từ biên giới tỉnh An Giang lần III-2018; tổ chức giao lưu văn nghệ tại các điểm sáng văn hóa biên giới với 4 Đồn Biên phòng. 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU