Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề Chiến lược an ninh mạng quốc gia và Luật An ninh mạng

Ngày đăng: 28/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 5/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề Chiến lược an ninh mạng quốc gia và Luật An ninh mạng cho lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh và ủy viên BCH đảng bộ 11 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

 Trung tướng Hoàng Phước Thuận trình bày thông tin chuyên đề tại Hội nghị

Đến dự có Trung tướng Hoàng Phước Thuận – thành viên Ban chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự và chủ trì Hội nghị.   

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Hoàng Phước Thuận – thành viên Ban chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày nội dung thông tin chuyên đề về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và Luật An ninh mạng. Theo đó, mục tiêu của Chiến lược An ninh mạng là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong đó, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

 

1- Xác định rõ An ninh mạng có vị trí đặc biệt quan trọng; là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

 

2 - Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh mạng, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, đối ngoại với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ an ninh mạng cho toàn xã hội, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên không gian mạng.

 

3- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành chức năng; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ an ninh mạng.

 

4- Xác định đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho phát triển và bảo vệ đất nước. Tranh thủ tối đa những thành tựu khoa học – công nghệ; không để tụt hậu về con người và công nghệ.

 

5- Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.

 

6- Huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước đi đôi với tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và an ninh mạng; phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh mạng./.

Hữu Trực