Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện

Ngày đăng: 03/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, đến nay, An Giang đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Responsive image

Theo đó, Đại hội các huyện, thị xã, thành phố đã hiệp thương cử 692 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp nhiệm kỳ mới, trong đó có 134 nữ, 43 người dân tộc, 144 vị tôn giáo, 198 người ngoài Đảng. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện cũng đã hiệp thương cử 165 đại biểu chính thức dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X. Có 11/11 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được hiệp thương tái cử; Có 07/11 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng thời là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cấp huyện. Có 01 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là nữ (huyện Phú Tân). Có 06 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là nữ, gồm: Tịnh Biên, Phú Tân, Chợ Mới, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và Long Xuyên. Có 07 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân. Về trình độ chuyên môn và chính trị đối với các chức danh trong Ban Thường trực chuyên trách hầu hết đều đạt chuẩn theo quy định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhận được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, các tổ chức thành viên và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Chương trình Đại hội của một số nơi mang nhiều màu sắc, thể hiện được sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Thanh Phong