Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 11.9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, cùng lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao các ý kiến thảo luận và tham luận của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời cho rằng việc triển khai 4 nhiệm vụ chính về hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức trụ sở; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đến nay, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan ban ngành và địa phương, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp theo hướng chuyển từ chủ trương Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ dân, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân. Về giải pháp nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các Bộ ngành, địa phương cần thực hiện 2 nhiệm vụ chính là: Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị bộ phận 1 cửa các cấp, nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, các cán bộ công chức bố trí bộ phận 1 cửa phải đảm bảo đúng trình độ chuyên môn, có tác phong đạo đức tốt; các Bộ ngành, địa phương cần chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị mình, khắc phục tình trạng thiếu công khai minh bạch và tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đối với các cá nhân có hành vi vi phạm xử lý thủ tục hành chính cần nghiêm túc xử lý….. Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế với việc tập trung ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện nghị định như các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa…

Nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó, thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến./.

Hà Ngân