Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

HĐND thành phố Long Xuyên họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10

Ngày đăng: 17/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố.

Theo đó, HĐND sẽ nghe UBND thành phố báo cáo các chuyên đề: Tiến độ thực hiện Đề án xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thành phố giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố; kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển dịch đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái xã Mỹ Hòa Hưng giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030; kết quả thực hiện công tác quản lý và thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện công tác quản lý, cấp phép, kiểm tra hoạt động các cơ sở dạy thêm và giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự,an toàn xã hội…; xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2018; xem xét điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2019; phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh một phần Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND thành phố về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố Long Xuyên); điều chỉnh một phần Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 18/3/2016 của HĐND thành phố về Đề án xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thành phố giai đoạn 2016 – 2020; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020…

Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND thành phố; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018... Thường trực HĐND yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/7/2019. 

Lê Thanh Dũng