Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020

Ngày đăng: 20/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-UBND tỉnh An Giang vừa Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, tại các xã thuộc phạm vi của kế hoạch thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 1,8 lần so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã các ấp thuộc các xã giảm ít nhất 5%/năm (kg rõ ý); cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện xanh - sạch - đẹp; Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi xã một sản phẩm; Cơ bản hoàn thành một số công trình thiết yếu của ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất). Phấn đấu có 25 ấp trong phạm vi của Kế hoạch công nhận hoàn thành tiêu chí “Ấp nông thôn mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới; Ban phát triển ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong ấp được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, phấn đấu đạt chuẩn 11 ấp; Năm 2020, phấn đấu đạt chuẩn 14 ấp.

Theo đó, nội dung thực hiện là tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các ấp thuộc các xã trong phạm vi Kế hoạch; Hoàn thiện các quy định và văn bản hướng dẫn thực hiện; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch để các tầng lớp xã hội và người dân, nhất là ở các ấp thuộc phạm vi của Kế hoạch nhằm khuyến khích, vận động người dân và cộng đồng tích cực tham gia thực  hiện; Đào tạo và nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng; Huy động nguồn lực thực hiện;  

Kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 06 tháng và năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 1166/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019

Minh Thư