Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ và bồi dưỡng kiến thức pháp lý

Ngày đăng: 10/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 10-05, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ và bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán bộ UBND, công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia của 11 huyện/thị/thành; Luật sư thuộc các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật và công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Chánh Tòa Kinh tế, Toà án TPHCM Nguyễn Công Phú triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Luật Phá sản số 51/2014/QH13; Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại; Thông tư số 02/2018/TT-BTP hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Hòa giải thương mại; Báo cáo tổng thuật pháp luật một số nước về hòa giải thương mại; Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại. Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn kỹ năng tư vấn và tham gia tranh tụng,… 

Qua hội nghị giúp các đại biểu cập nhật những kiến thức mới, nâng cao năng lực, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Hoàng Tuấn