Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị triển khai Quyết định số 42/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 09/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sáng ngày 09/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc sở VHTT&DL chủ trì hội nghị.

Responsive image

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Đồng chí Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL triển khai nội dung hội nghị

 Quy chế hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền những vi phạm sử dụng âm thanh gây tiếng ồn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Những quy định cụ thể khi sử dụng phương tiện phát âm thanh, khi thực hiện kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng có sử dụng phương tiện phát âm, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, nơi hộ kinh doanh đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện hợp đồng phục vụ dịch vụ văn hóa; Trong thời gian hoạt động, âm thanh phải đảm bảo không vượt quá giới hạn tiếng ồn và độ rung quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010; Phải đảm bảo sự yên tĩnh chung tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau (trừ trường hợp di quan lễ tang); Không đặt, để các phương tiện phát âm thanh lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Khi sử dụng phương tiện phát âm thanh để quảng cáo thu hút khách hàng, cơ sở sản xuất, điểm kinh doanh, buôn bán cố định, di động phải thực hiện theo Điều 6 Quy chế này; Việc quảng cáo thu hút khách hàng có sử dụng loa phóng thanh và các hình thức tương tự được thực hiện theo quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu trình bày các ý kiến, thảo luận, giải trình những vấn đề vướng mắc trong quản lý âm thanh tiếng ồn trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc sở VHTT&DL phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, trong thời gian qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật có nhiều bước phát triển mạnh, rộng khắp ở các địa phương với nhiều loại hình thức đáp ứng được nhu cầu phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cho thuê và sử dụng âm thanh phục vụ nhu cầu văn nghệ giải trí với công suất lớn gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt gây bức xúc trong cộng đồng. Trước tình trên, Sở VHTTDL đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy chế quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu các ý kiến, đóng góp của các đại biểu để hoàn thành Dự thảo, các ngành chức năng và 11 huyện, thị xã, thành phố cần có sự thống nhất trong công tác quản lý và triển khai và thực hiện Quyết định, đồng thời mỗi đơn vị cần có hướng xử lý linh động tùy theo đặc điểm tại mỗi địa phương, cùng tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời phối hợp thực hiện công tác truyền thông, giáo dục ý thức trong cộng đồng bằng nhiều hình thức tuyên truyền./.

Như Hùng