Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường thực hiện công tác trẻ em năm 2019

Ngày đăng: 08/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Công văn số 672/LĐTBXH-TE ngày 20/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019.

Responsive image

Ảnh: Internet

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện tập trung thực hiện tốt công tác trẻ em năm 2019 trên  địa bàn tỉnh theo tinh thần  chỉ  đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 672/LĐTBXH-TE.

Cụ thể, tập trung chỉ đạo phối hợp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện;

Quan tâm đầu tư nguồn nhân lực thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em. Bố trí, sử dụng đúng, đủ ngân sách địa phương và trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về trẻ em đã được ban hành. Duy trì, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em kết nối với các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý. Đảm bảo việc tiếp nhận, cử lý kịp thời thông tin, thông báo tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em. Truyền thông quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Kiên quyết xữ lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em và người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống thành viên trong gia đình những kiến thức, kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích bằng nhiều hình thức, sản phẩm truyền thông và mạnh xã hội;

Tiếp tục thực hiện nghiêm phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”…./.

Nguồn: CV số 982/VPUBND-KGVX ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung