Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017

Ngày đăng: 26/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 01/03/2017, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị & hành chính công năm 2017. Bà Lê Kim Bình – Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, chủ trì hội nghị. Ngoài ra, đến dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo, cán bộ nội vụ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Responsive image

 

Theo đó, kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo về công tác cách thủ tục hành chính của huyện. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa quy trình giải quyết, đảm bảo tuân thủ quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng đơn giản, dễ thực hiện tạo điều kiện cho nhân dân và đơn vị liên quan đến làm việc góp phàn chống quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của từng phòng, ban, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh và chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước. Kế hoạch đã đề ra 08 nội dung công tác cải cách hành chính trong năm gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chức một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính; công tác tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính. Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra công vụ; công văn tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của UBND huyện trong năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Kim Bình – Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn yêu cầu các Ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

 

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2016./.

Trang Phong - Thanh Cần