Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)-Tiếp tục chương trình giám sát năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét tình hình thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa (giai đoạn 1).

Responsive image

Dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa (giai đoạn 1), công suất 2.000 m3/ngày.đêm. Địa điểm thực hiện tại Khu công nghiệp Bình Hòa, Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang làm Chủ đầu tư.Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện: 2014-2019. Quy mô công trình: Hệ thống thu gom nước thải; Trạm bơm; Các cụm Bể; Nhà điều hành; Nhà đặt bồn hoá chất + máy ép bùn; Nhà bảo vệ; Nhà xe; Nhà đặt máy phát điện dự phòng; Sân đường nội bộ; Trạm biến áp; Cổng, tường rào và thiết bị.

 

Qua khảo sát nhận thấy, hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa (giai đoạn 1) được đầu tư xây dựng và đi vào vận hành giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải phát sinh từ khu công nghiệp, đảm bảo lượng nước thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Bình Hòa đã ký Hợp đồng với Trung tâm đầu tư phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang để thực hiện xử lý nước thải và thực hiện nộp phí hàng tháng đầy đủ.

 

Tuy nhiên, hiện tại lượng nước thải của các doanh nghiệp phát sinh ít so với công suất thiết kế.

 

Về việc uỷ quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quy định việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có đủ các điều kiện như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khu Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thành lập Phòng Quản lý môi trường và có đủ biên chế từ năm (05) người trở lên có chuyên môn về bảo vệ môi trường”

 

Hiện nay, để thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh nên không thể thành lập phòng quản lý Môi trường; mặt khác, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế có Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo hướng dẫn của bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ nội vụ tại Thông tư liên tích số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV có chức năng quản nhà nước về lĩnh vực môi trường là phù hợp theo quy định Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đó không cần phải thành lập Phòng Quản lý Môi trường.

Bên cạnh đó, về thủ tục kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư tại các KCN, KKT: Theo quy định Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì tất cả các dự án đầu tư hạ tầng và đầu tư hoạt động sản xuất trong KCN phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT trong đó có quy định phải đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường nhưng không quy định rõ việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts), tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tại Công văn số 2020/STNMT-MT ngày 13/7/2018 là đối với thông số “Lưu lượng” trong quá trình thu mẫu, phân tích phải thuộc phạm vi hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép, đây cũng là lý do mà hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế chưa thể gửi cơ quan thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường KCN theo quy định do chưa hợp đồng được với đơn vị chức năng đo thông số lưu lượng nước thải.

Nguyên nhân hiện nay trên cả nước duy nhất có 01 đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc thông số lưu lượng nước thải được Bộ TNMT cấp phép Vimcerts là Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường. Xét thấy đối với thông số lưu lượng nước thải chỉ cần có kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước thải đạt chất lượng của đơn vị có chức năng kiểm định là được không cần thiết phải thuê đơn vị đo đạc có chứng nhận Vimcerts vì thông số lượng nước thải thể hiện khối lượng thải không mang tính chất ô nhiễm như các thông số ô nhiễm đặc trưng khác.

 

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế đã kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 theo hướng bãi bỏ Khoản 1, Điều 11.

 

Đồng thời, điều chỉnh phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT trong đó quy định rõ việc đo đạc thông số “Lưu lượng” chỉ cần có kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước thải đạt chất lượng của đơn vị có chức năng kiểm định là được không cần thiết phải thuê đơn vị đo đạc có chứng nhận Vimcerts vì thông số lượng nước thải thể hiện khối lượng thải không mang tính chất ô nhiễm như các thông số ô nhiễm đặc trưng khác./.

   Tin, ảnh  VŨ HÙNG