Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện Tịnh Biên: Phê chuẩn Kế hoạch hỗ trợ vay vốn phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 17/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Kế hoạch hỗ trợ vay vốn phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2018.

Mục đích nhằm tập trung nâng chất hoạt động các làng nghề và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân ở địa phương. Khai thác tối đa điều kiện về sử dụng các nguyên vật liệu ở địa phương, phát huy hiệu quả điều kiện tự nhiên tạo nhiều sản phẩm đặc sản riêng, độc đáo phục vụ khách du lịch.

Mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ tùy theo nhu cầu thực tế của từng hộ. Riêng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xét theo nhu cầu thực tế nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở. 

Về phương thức cho vay, ngân sách huyện ủy thác cho Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trực tiếp lập thủ tục, ký kết hợp đồng cho vay từng đối tượng. Thời gian vay tùy theo nhu cầu thực tế của từng đối tượng nhưng không quá 03 năm, lãi suất 0,55%/tháng (tương đương lãi suất vay giải quyết việc làm). Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thực hiện việc thu nợ gốc và lãi 02 lần trong một năm hoặc từng quý tùy theo từng loại hình sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội phải xin chủ trương của cơ quan cấp trên đối với trường hợp cơ sở vay trên 50 triệu đồng mà không phải thế chấp tài sản, nếu được chấp thuận thì giao Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thực hiện thủ tục cho vay không thế chấp đối với trường hợp đã nêu trên đúng quy định.

Về đối tượng vay là các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong các làng nghề truyền thống, Hợp tác xã sản xuất, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh các sản phẩm từ các làng nghề, sản phẩm đặc sản hoặc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chăn nuôi phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Ngoại trừ các cơ sở, hộ gia đình đã được vay từ các nguồn vốn của Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện như: hộ nghèo, cận nghèo, quỹ quốc gia giải quyết việc làm… và nguồn từ mô hình giảm nghèo bền vững của ngành lao động, thương binh và xã hội. 

Ưu tiên cho đối tượng là hộ chính sách, hộ nghèo và cơ sở đang sản xuất, kinh doanh đã nêu trên muốn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên cho các hộ, cơ sở giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương tạo sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch…

Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên giao Ủy ban nhân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

  VŨ HÙNG