Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Ngày đăng: 28/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)-Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cấp; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Responsive image

 ảnh minh họa – nguồn: chinhphu.vn

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau:

- Khối lượng đến 20g, mức giá cước tối đa 4.000 đồng;

- Khối lượng trên 20g đến 100g, mức giá cước tối đa 6.000 đồng;

- Khối lượng trên 100g đến 250g, mức giá cước tối đa 8.000 đồng;

- Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g, mức giá cước tối đa 2.000 đồng;

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định như sau:

TT

Nấc khối lượng

Mức giá cước tối đa (đồng)

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

1

Đến 20g

15.000

19.000

21.000

23.000

2

Trên 20g đến 100g

37.000

46.000

59.000

63.000

3

Trên 100g đến 250g

90.000

109.000

140.000

155.000

4

Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g

84.000

115.000

136.000

136.000

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập trên địa bàn.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo thẩm quyền, bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa quy định tại Thông tư này. Báo cáo Bộ TT&TT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập 30 ngày trước khi triển khai áp dụng; niêm yết, công khai giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo quy định của pháp luật về giá và bưu chính…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 5/12/2013 của Bộ TT&TT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Nguồn: Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ TT&TT
Tin: Thành Nhơn