Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng kết Năm dân vận chính quyền 2018

Ngày đăng: 21/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 20/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Năm dân vận chính quyền 2018 và phương hướng triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Vương Bình Thạnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự và chủ trì Hội nghị.

Responsive image
 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trương Long Hồ trình bay báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Theo đó, các cấp ủy chính quyền luôn quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, cán bộ, công chức để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Công tác kiểm tra công vụ luôn được chú trọng thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “cơ chế một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Mối quan hệ giữa các sở, ban ngành, địa phương đơn vị trong thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả tích cực; đảm bảo chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống người dân. 

Responsive image
 

Mỗi năm bình quân tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội 1.500 tỷ đồng, tiến hành chi trả, hỗ trợ 7 nhóm đối tượng được thụ hưởng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và huy động các nguồn vận động khác. Toàn tỉnh đã xây dựng 2.883 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả ở những năm trước được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đóng góp gần 1.900 tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu đường, cất nhà Tình nghĩa, Tình thương, Đại đoàn kết…

Responsive image
 

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào nề nếp. Góp phần phát huy sức tối đa quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội trong công việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Hệ thống chính trị các cấp không ngừng được nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực; khắc phục dần tình trạng “Khoán trắng” công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội./. 

Hữu Trực