Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác Hội quý I năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội Luật gia tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 6 và Sơ kết công tác Hội quý I/2019, đến dự có đại diện Ban Nội Chính, UBMTTQVN, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã, Hội Luật gia huyện, thị, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh Hội…

Responsive image

Quý I/2019, các cấp Hội trong tỉnh tập trung triển khai Kế hoạch công tác Hội năm 2019 và phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019; Tiếp tục triển khai các văn bản của Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN); Quán triệt chuẩn mực đạo đức hội viên HLGVN….; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho 87 văn bản; trong đó, 13 văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Trung ương, UBND các cấp, các Sở, ngành trong tỉnh. Chủ động hoặc phối hợp với các ngành tổ chức 540 cuộc tuyên truyền, phổ biến 26 lượt Luật và 01 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đời sống xã hội gồm các Luật: An ninh mạng; Quản lý, sử dụng vũ khí, chất nổ và công cụ hỗ trợ; Quản lý sử dụng tài sản công; Luật Tố cáo; Nghĩa vụ quân sự; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Hôn nhân và gia đình; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ doanh nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy sản; Quy hoạch; Quốc phòng và Pháp lệnh về dân số-kế hoạch hóa gia đình cho 18.380 lượt người tham dự; Biên soạn chuyên đề, bài viết, câu chuyện truyền thanh và đã in ấn, phát hành 1.198 tài liệu, tờ rơi, tờ bướm; tuyên truyền pháp luật trên các Đài Truyền thanh địa phương gần 10 giờ 00..; tư vấn pháp luật cho 914 vụ việc, trường hợp, trong đó 763 vụ, việc miễn phí và tham gia hòa giải ở cơ sở 157 vụ, việc, số vụ, việc hòa giải thành trên 80%... Đã tham gia góp ý Chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 của UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị, thành phố; hàng tháng, tham gia gửi phiếu phản biện dư luận xã hội về UBMTTQVN cùng cấp tổng hợp.

Hội Luật gia tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký Chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở giai đoạn 2018 – 2022.

Trong quý I/2019, đã bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia cấp huyện, thành lập mới 3 Chi hội cấp xã, nâng tổng số Chi hội cơ sở cấp xã là 58/129 Chi hội cơ sở trực thuộc huyện, thị, thành phố; Hội Luật gia các cấp đang tập trung rà soát hội viên (tăng, giảm) lập sổ danh sách hội viên thống nhất trong toàn tỉnh và đổi thẻ, cấp thẻ mới. Lần đầu tiên, 100% các Hội Luật gia trực thuộc tỉnh hưởng ứng phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 của tỉnh Hội, đã đăng ký thi đua 2 cấp Trung ương và tỉnh.

Trong quý II/2019, ngoài việc thực hiện theo Kế hoạch 2019, Hội Luật gia tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp Hội tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và tập trung tổ chức nhiều cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị của Hội Luật gia trong toàn tỉnh./.

VÕ PHƯỚC