Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ 16/4 đến 19/4/2019, giám sát kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 25/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Thường trực Hội đồng nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch và quyết định thành lập đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề xem xét kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân tỉnh sẽ khảo sát tại 03 đơn vị là: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình An Giang; đồng thời giám sát trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ. Giám sát qua văn bản đối với Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

Thông qua công tác khảo sát, giám sát chuyên đề lần này nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, để qua đó kịp thời rút ra các kiến nghị cần thiết với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường các biện pháp lãnh đạo điều hành nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

VŨ HÙNG