Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri An Giang về việc đề nghị hướng dẫn thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ngày đăng: 23/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Cụ thể, cử tri An Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tham mưu Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Luật Du lịch năm 2017.

Vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời như sau:

Triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2107 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. 

Ngày 12/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

VŨ HÙNG