Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng: 01/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cung cấp cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra; Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. Đồng thời, người dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra (nếu có); Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

Theo đó, Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại tỉnh An Giang được thực hiện điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời điểm tuyên truyền cần tập trung vào thời gian trước và sau thời điểm tiến hành điều tra đã được quy định trong Phương án Tổng điều tra; Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Thời gian thực hiện tuyên truyền: Công tác tuyên truyền được thực hiện trong suốt quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra, chiến dịch tuyên truyền tập trung và tăng cường từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019; Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, BCĐ Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân; Đối với vùng dân tộc thiểu số cần biên dịch ngôn ngữ phù hợp để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; nội dung Tổng điều tra; kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông của ngành Thống kê; đài phát thanh, truyền hình địa phương; báo in, báo điện tử ở địa phương; cổng thông tin điện tử của UBND các cấp; in treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng (trụ sở các cơ quan nhà nước, Ban Chỉ đạo các cấp, điểm bưu điện văn hóa xã, các tuyến phố chính,...); In thẻ điều tra viên, tổ trưởng; xe cổ động; Tổ chức lễ ra quân trong toàn tỉnh vào ngày 01/4/2019; Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban của lãnh đạo địa phương, tổ chức họp dân tại tổ dân phố; Gửi tin nhắn đến thuê bao di động./.

Nguồn: kế hoạch số 20/KH-BCĐTĐT, ngày 22 tháng 02 năm 2019
Minh Thư