Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2018, An Giang phấn đấu điểm số PCI đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt

Ngày đăng: 10/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(CTTĐT-AG)- Theo kết quả điều tra chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, chỉ số PCI năm 2017 của An Giang đạt 62,16 điểm tăng 4,37 điểm, tăng 06 bậc so với năm 2016, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố; trở lại vượt ngưỡng 60 điểm sau giai đoạn 4 năm (2013-2016) nhưng thuộc địa phương có chất lượng điều hành “Trung bình” do thay đổi phương pháp xếp hạng.

Responsive image

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số PCI An Giang tăng hạng và tăng điểm. Trong 10 chỉ số thành phần, có 08 chỉ số tăng điểm: Chi phí gia nhập thị trường (+ 0,09), Tiếp cận đất đai (+ 0,35), Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (+ 0,72), Cạnh tranh bình đẳng (+0,49), Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo (+ 1,04), Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (+ 0,50), Đào tạo lao động (+ 0,46), Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự (+ 0,52); có 02 chỉ số giảm điểm: Chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước (- 0,09) và Chi phí không chính thức (- 0,20).

Do đó, để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và xếp hạng của chỉ số PCI, ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 – 2020 nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

Cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, đặc biệt là 02 chỉ số bị giảm điểm năm 2017: Chi phí thời gian và Chi phí không chính thức. Phấn đấu điểm số PCI năm 2018 đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt.

 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao các đơn vị nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu, chỉ số giảm điểm năm 2017 liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý như chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động tiên phong của lãnh đạo, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

 

Ngoài ra, nguyên tắc thực hiện cần chủ động lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch này vào các Chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hằng năm về Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện “Năm Doanh nghiệp” và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang.

 

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai hoặc đề xuất cụ thể bằng văn bản triển khai thực trước ngày 28/04/2017; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đơn vị mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh./.

Nguồn: KH số 207/KH-UBND ngày 20/4/2018

GP