Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 07/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Vương Bình Thạnh vừa ký quyết định số 3394/QĐ-UBND kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 do ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban gồm:

 Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ - Thường trực; Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Lâm Minh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Các thành viên gồm: Ông Trương Trung Lập - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bà Lê Bích Ngọc - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ông Lê Minh Phương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Tân Văn Ngữ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà Trần Thị Bích Vân - Tổng Biên tập Báo An Giang; Bà Hà Minh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng; Bà Nguyễn Thị Tím - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ông Lê Thành Bửu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang; Ông Lê Ngọc Thụy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ Thư ký Ban Điều hành gồm 07 thành viên, do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban, kiêm Tổ trưởng.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Văn phòng Ban Điều hành đặt tại Sở Nội vụ. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban điều hành cấp huyện, do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban để trực tiếp điều hành, triển khai thực hiện tốt quản trị và hành chính công tại địa phương. Thường trực Ban Điều hành xây dựng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành. Thành viên Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và được hưởng thù lao theo quy định pháp luật hiện hành. 

Căn cứ kế hoạch hoạt động hàng năm, Thường trực Ban Điều hành lập dự trù kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành tỉnh được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh và được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành các huyện, thị xã, thành phố do UBND cấp huyện phê duyệt và cấp kinh phí theo quy định pháp luật hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. /.

Nguồn: Quyết định số 3394 /QĐ-UBND, ngày 28/12/2018
Minh Thư