Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xem xét kết quả triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Tân Châu

Ngày đăng: 04/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Tân Châu vừa tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Qua giám sát cho thấy cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thề, cán bộ, đảng viên xác định rõ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng không chỉ của ngành bảo hiểm xã hội mà của cả hệ thống chính trị, là một trong những mục tiêu ưu tiên của chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

Số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày càng tăng. Nợ bảo hiểm xã hội, BHYT được kiểm soát, tỷ lệ nợ giảm hàng năm trên số phải thu, tính đến cuối tháng 10/2018 số tiền nợ 2,188 triệu đồng, chiếm 1,44% so chỉ tiêu thu, tỷ lệ nợ cao hơn định mức cho phép 0,24%; số người tham gia BHXH 4210 người, đạt 100,71% chỉ tiêu được giao; số người tham gia BHTN 3.286 người, đạt 99,27% chỉ tiêu được giao; số người tham gia BHYT:

Tính đến ngày 31/10/2018 toàn thị xã có 115.435 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 66,95%; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại các tuyến có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất được ưu tiên đầu tư, nguồn nhân lực được bổ sung, tăng cường đã giúp cho việc chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn…Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách BHYT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp, do số lượng người dân địa bàn thị xã Tân Châu rời khỏi địa phương đi làm ăn xa nhiều (29.025 người) và số người làm việc tại công ty, doanh nghiệp có tham gia BHXH, BHYT nhưng hiện nay số lượng này chưa được thống kê để đưa vào độ bao phủ người dân tham gia BHYT địa bàn thị xã; công tác tuyên truyền lưu động những tháng đầu năm thực hiện hiệu quả mang lại rất tốt, nhưng càng về sau, số người vận động tăng mới là rất khó.

Qua đó, Tổ kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thẩm định số liệu, bố trí kịp thời các nguồn kinh phí thanh toán cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định, kiểm tra, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh, các biểu hiện gian lận, trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo theo dõi kết quả thực hiện độ bao phủ BHYT trên địa bàn từng xã, phường, nhất là các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo duy trì được các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHYT phải mang tính bền vững, lâu dài./.

Lê Thanh Dũng