Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt”

Ngày đăng: 26/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTÐT An Giang) - Thời gian qua, các cấp, các ngành đã cùng nhau nỗ lực chung tay góp sức thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn và tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Qua đó, kết quả công bố chỉ số PCI năm 2016 của An Giang được cải thiện nhưng chưa tương xứng với những nỗ lực của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu “Hỗ trợ doanh nghiệp” giảm 0,18 điểm. Điều này cho thấy vẫn còn những vấn đề chưa hợp lý về phương pháp đánh giá và lựa chọn lấy mẫu điều tra của VCCI.

 

Tuy nhiên, tỉnh An Giang vẫn quyết tâm và kiên trì thực hiện cải thiện chỉ số PCI để hỗ trợ doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại tỉnh ngày càng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh đến An Giang nhằm đạt 02 mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, An Giang có ít nhất 10.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; phấn đấu đến năm 2025, An Giang sẽ đảm bảo cân đối ngân sách…

 

Nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời, cải thiện 05 chỉ số thành phần giảm điểm, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Chi phí gia nhập thị trường; Chi phí thời gian thực hiện quy định Nhà nước và Thiết chế pháp lý. Duy trì và tiếp tục nâng cao điểm số những chỉ số thành phần tăng điểm năm 2016.

 

Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt”. 

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao; ưu tiên một số nhiệm vụ, một số khâu có tính đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện để đề xuất các giải pháp khắc phục. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và Phụ lục chi tiết đính kèm, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năm 2016 giảm điểm, còn yếu liên quan đến từng lĩnh vực và địa bàn quản lý, từ đó xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả cao nhất…

 

VŨ HÙNG