Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được các chi, đảng bộ quan tâm

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân vừa có báo cáo kết quả giao ban, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 những tháng đầu năm.

Responsive image

Theo đó, qua nghiên cứu báo cáo và các loại hồ sơ, sổ sách của các địa phương, đơn vị gửi về phục vụ công tác kiểm tra. 4 Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra đối với 28/66 chi, đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ dưới cơ sở. Nhìn chung, các đơn vị đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, Bộ phận giúp việc. Các chi, đảng bộ xây dựng và triển khai đầy đủ các văn bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2018 như: kế hoạch năm 2018, kế hoạch thi đua, kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2017, củng cố bộ phận giúp việc... đảm bảo yêu cầu, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các buổi học tập, quán triệt Chuyên đề về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nội dung làm theo Bác, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Các đảng ủy, chi ủy tập trung triển khai hướng dẫn đảng viên (kể cả cán bộ, công chức chưa là đảng viên) xây dựng cam kết phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Nhìn chung các chi bộ đảm bảo về số lượng bản cam kết, bố cục theo hướng dẫn, nội dung khá cụ thể, ngắn gọn, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy trình đóng góp và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 

Hầu hết các chi bộ duy trì thường xuyên việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ thông qua các hình thức như: kể mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trích nội dung Chuyên đề 2018... Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ đều có xây dựng chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị. Nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

 

 Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được các chi, đảng bộ quan tâm, các đơn vị tổ chức tuyên truyền từ chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp từng đối tượng. Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo việc tổ chức hội thi kể chuyện về gương người thật việc thật trong lực lượng đoàn viên; phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một vài chi bộ có nêu gương người tốt, việc tốt trong họp chi bộ, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh.

Đáng chú ý, việc đăng ký và thực hiện mô hình làm theo Bác tiếp tục được sự quan tâm của các cấp ủy đảng. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng như: thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế; các mô hình vận động các hộ gia đình treo ảnh Bác, làm cột cờ, làm đèn đường, lắp camera an ninh, nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn; vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh trước nhà... chiếm đa số là mô hình thực hành tiết kiệm từ 5.000đ đến 50.000đ/tháng/người.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện; thông qua kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các chi bộ cũng đã kiểm tra nội dung cam kết của từng đảng viên, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, quan điểm chưa đúng của cán bộ, đảng viên. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đúng theo hướng dẫn.

 

Cùng với việc kiểm tra, Hội nghị giao ban Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2018 được tổ chức tại 4 Cụm đăng cai: Phú Lâm, Phú Thành, Hòa Lạc và Trung tâm Y tế; thời gian Hội nghị 1 buổi/cụm từ ngày từ ngày 06 đến ngày 19/7/2018. Qua tổng hợp của 4 đoàn công tác, các Hội nghị đã nghe 28 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận xoay quanh công tác lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đặc biệt là việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác.

 

Nhìn chung các địa phương, đơn vị đồng tình cao đối với việc tổ chức hội nghị kiểm tra, giao ban, kể cả việc chọn nội dung, đối tượng và phương pháp kiểm tra. .. Thống nhất duy trì Hội nghị giao ban, kiểm tra hằng năm để qua đó các đơn vị trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như chia sẽ, học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả.

 

Các đơn vị đã duy trì thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác khá cụ thể, hiệu quả, trong đó mô hình vận động đảng viên tiết kiệm, chăm lo cho cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hộ gia đình khó khăn được nhiều đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, các mô hình vận động nhân dân cùng chăm lo đầu tư các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng cũng được các chi, đảng bộ triển khai thực hiện....

 

Qua kiểm tra và Hội nghị giao ban, từ nay đến cuối năm 2018, các các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, bộ phận giúp việc đảng ủy về công tác tự kiểm tra, rà soát bổ sung các văn bản; tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo đến tận đảng viên.  

 

 Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong họp chi bộ, với hình thức phong phú, đa dạng để thu hút đảng viên... sát hợp với tình hình của từng chi bộ. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, giới thiệu “Gương người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác tại đơn vị, địa phương, gắn với hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và 50 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 - 12/2018).

 

 Tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện mô hình học tập Bác theo kế hoạch đã đề ra, định kỳ đánh giá kết quả nhằm đảm bảo thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao và nhân rộng trên địa bàn. Điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của chi, đảng bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị./.

HP-PT