Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiến hành điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày đăng: 07/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Triển khai thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 24/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN về việc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019, bắt đầu từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Theo Quyết định này, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (trong đó ở địa phương cử 01 lãnh đạo của Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai) tổ chức điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019 theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án được phê duyệt. Kinh phí thực hiện được lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ năm 2019 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Việc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác  phục vụ đánh giá xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước…./.

Nguồn: Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                                  

  Thanh Tuyến