Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

HĐND huyện Tri Tôn họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10

Ngày đăng: 21/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Thường trực HĐND huyện Tri Tôn đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; xem xét điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2019; thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020…Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; đồng thời nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; kết quả giải quyết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8... 

Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong ngày 18/7/2019./. 

Lê Thanh Dũng