Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 26/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (dự thảo kèm theo). Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu bổ sung đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị ký số gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành và địa chỉ email: ndthuan@angiang.gov.vn (không gửi văn bản giấy) đến hết ngày 03/7/2020 để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo.

Sau thời gian nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến phản hồi xem như thống nhất. Rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị.

Tải về: văn bản Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang 

các tin khác