Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 20/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2020 kèm theo Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương được giao chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ngày 05/6/2020 Sở Công Thương có Công văn số 838/SCT-TTKC về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định, lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Đến hết ngày 23/6/2020 Sở Công Thương tiếp nhận 20 ý kiến góp ý của các Sở, Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên Sở Công Thương chưa đăng tải thông tin dự thảo Quyết định trên website trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định tại Điều 37, Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Công Thương đề nghị Sở Thông tin & Truyền Thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 22/8/2020.

  Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

Sở Công Thương tỉnh An Giang, số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3 952638 – 0296.3 840.814

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Công Thương (http://socongthuong.angiang.gov.vn).

Văn bản đóng góp ý kiến đính kèm:

Công văn số: 1110/SCT-TTKC Về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác