Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn

Ngày đăng: 29/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Để Dự thảo được ban hành đung trình tự theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đồng thời đảm bảo tinh thống nhất và khả thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản Dự thảo quyết định

Đề nghị Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; tham gia ý kiến Dự thảo quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 30/6/2020. Văn bản góp ý cho Dự thảo quyết định đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm).

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Chi cục Kiểm lâm An Giang, số 10/1 Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại liên lạc: 02963.600.164

- Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: cckl@angiang.gov.vn Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang (http://www.angiang.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://sonongnghiep.angiang.gov.vn)

Văn bản đính kèm:

Công văn số: 959/SNNPTNT-CCKL Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

Quyết định số: 44/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số: 83/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Dự thảo lẩn 1- Quyết định Bãi bỏ Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

các tin khác