Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Xây Dựng lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày đăng: 03/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 59/VPUBND-KTN ngày 06/01/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao  Sở  Xây  dựng  tổ  chức  xây  dựng  Quy  định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp cho ý kiến cho bản Dự thảo Quyết định ban hành Quy định như sau:

- Đề nghị các đơn vị tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định có văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/4/2020. Đồng thời gửi file về địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ông Lê Minh Điệt – Phòng Quản lý Nhà, TTBĐS và HTKT, điện thoại: 0908.001.617, email: lmdiet@angiang.gov.vn;

Tải về: văn bản dự thảo Quyết Định Ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: văn bản dự thảo Quy Định Chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác