Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng thi đua khen thưởng lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày đăng: 22/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể…

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh) nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, thành tích theo quy định. Đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp sau:(Có danh sách kèm theo)

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, địa chỉ số 89, đường Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email bantdkt@angiang.gov.vn (hoặc pvthua@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin đóng góp ý kiến kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Tập tin đính kèm: Công văn đề nghị và Danh sách đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

các tin khác