Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

Từ ngày 25/5 đến 28/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (28/05/2020)

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kết quả thực hiện chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn kém hiệu quả và gây lãng phí (28/05/2020)

 

Từ ngày 4/6 đến 05/6/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành (27/05/2020)

 

Từ 27/5 đến 11/6, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn thành phố Long Xuyên (26/05/2020)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (25/05/2020)

 

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc tăng chương trình giáo dục về tệ nạn xã hội trong trường học (19/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về kế hoạch dạy bơi trong trường học (18/05/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn tỉnh (18/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kiến An trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Châu Lăng huyện Tri Tôn trước kỳ họp thứ 9 (14/05/2020)

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về giảm thời giờ làm việc bình thường (13/05/2020)

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về nâng định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ (12/05/2020)

 

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về việc xem xét, bổ sung quy định bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh (11/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến cử tri về thực hiện chương trình giáo dục có nhiều bộ sách giáo khoa (11/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc trong chương trình đào tạo, lý thuyết phải đi đôi với thực hành (11/05/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri của Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành (08/05/2020)

 

Đại biểu quốc hội khóa XIV tiếp xúc với cử tri xã Bình Thủy huyện Châu Phú trước kỳ họp lần thứ 9 (08/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong tiếp xúc cử tri xã Phú Lộc trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (08/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội An Giang tiếp xúc cử tri xã Định Thành trước kỳ họp lần thứ 9, quốc hội khóa XIV (07/05/2020)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.