Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 07/9/2018, không giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho hàng không ghi rõ giá

Ngày đăng: 06/09/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tổng Cục Hải quan ban hành Quyết định 2503/QĐ-TCHQ về Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (NK) theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ. Quyết định 2503/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2018.

Responsive image

 (Ảnh minh họa – nguồn internet)

 

Quy trình này quy định về trình tự các bước công việc cần phải thực hiện tại cơ quan hải quan khi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (ĐƯQT) hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ (Thỏa thuận), trừ trường hợp quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.àng hóa NK ủy thác hoặc cung cấp theo văn bản trúng thầu hoặc chỉ định thầu mà hợp đồng không ghi rõ giá cung cấp không bao gồm thuế NK thì không giải quyết miễn thuế.

Theo Quy trình, những hàng hóa sau đây không thuộc trường hợp miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ.trên: (1) Trường hợp miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (PTDTL): Công chức hải quan kiểm tra số, ngày Danh mục hàng hóa miễn thuế trên tờ khai, cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã NK miễn thuế vào bản chính PTDTL và ký xác nhận theo quy định; (2) Trường hợp miễn thuế điện tử: Công chức hải quan đề xuất Lãnh đạo xử lý miễn thuế tại ô “Cập nhật kết quả và ý kiến của công chức xử lý” trên hệ thống; Sau khi đã được phê duyệt tại ô “Ý kiến của Lãnh đạo” thì chấp nhận thông tin tờ khai và thực hiện các công việc tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan./.

Tấn Mẫm