Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Số:2227/QĐ-UBND Về việc Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

 

QUYẾT ĐỊNH Số 2129 Về việc Bảo vệ và phát huy Giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021

 

KẾ HOẠCH:số 417 Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp,cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

KẾ HOẠCH Số: 419 Thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020

 

Đề án 80 Thực hiện cơ chế 1 cửa tại Thanh tra tỉnh (thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

 

THÔNG BÁO 1850 Các tổ chức đủ điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ, không đủ điều kiện về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định 2283 Ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

 

QUYẾT ĐỊNH 37 Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH 36 Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý

 

QUYẾT ĐỊNH 2282 Phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

 

QUYẾT ĐỊNH 2281 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH 2087 Phê duyệt Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH 2037 Ban hành KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn...

 

QUYẾT ĐỊNH 2274 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH 38 Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QĐ Về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016

 

QĐ Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công ...

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.