Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kiến nghị Chính phủ giữ nguyên hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đến năm 2021

Ngày đăng: 08/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh An Giang vừa có phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo phương án, tỉnh An Giang đề xuất giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện đến năm 2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Trong 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, hiện có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định (trong đó có 34 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 1 đơn vị hành chính xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số). Các đơn vị hành chính cấp xã đều đạt 50% cả hai tiêu chuẩn. Do đó, UBND tỉnh An Giang đề nghị Chính phủ cho phép An Giang giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021.

Theo UBND tỉnh An Giang, thực trạng quy mô đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh tương đối nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng. Đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên... Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị. 

Với phương án tổng thể “Sắp xếp các đơn vị hành chính huyện, cấp xã tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2021”, theo UBND tỉnh An Giang, hiện 6 huyện đồng bằng gồm An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân và Thoại Sơn qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính này.

Tại hai huyện miền núi là Tịnh Biên và Tri Tôn, qua khảo sát, huyện Tri Tôn đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định; huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68 km2 so với quy định là 850 km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã Tịnh Biên (theo hướng dẫn tại 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); đồng thời UBND huyện đang tiến hành hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

Đối với 3 đơn vị hành chính đô thị gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu, qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó, UBND tỉnh An Giang đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2021./.

Thanh Sang