Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

Từ ngày 4/6 đến 05/6/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành (27/05/2020)

 

Từ 27/5 đến 11/6, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn thành phố Long Xuyên (26/05/2020)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (25/05/2020)

 

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc tăng chương trình giáo dục về tệ nạn xã hội trong trường học (19/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về kế hoạch dạy bơi trong trường học (18/05/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn tỉnh (18/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kiến An trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Châu Lăng huyện Tri Tôn trước kỳ họp thứ 9 (14/05/2020)

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về giảm thời giờ làm việc bình thường (13/05/2020)

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về nâng định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ (12/05/2020)

 

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về việc xem xét, bổ sung quy định bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh (11/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến cử tri về thực hiện chương trình giáo dục có nhiều bộ sách giáo khoa (11/05/2020)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc trong chương trình đào tạo, lý thuyết phải đi đôi với thực hành (11/05/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri của Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành (08/05/2020)

 

Đại biểu quốc hội khóa XIV tiếp xúc với cử tri xã Bình Thủy huyện Châu Phú trước kỳ họp lần thứ 9 (08/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong tiếp xúc cử tri xã Phú Lộc trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (08/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội An Giang tiếp xúc cử tri xã Định Thành trước kỳ họp lần thứ 9, quốc hội khóa XIV (07/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và thăm chốt biên phòng (07/05/2020)

 

Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh (05/05/2020)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.