Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính (06/11/2019)

 

Châu Thành triển khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (01/11/2019)

 

Tân Châu tổ chức kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 10 (bất thường) khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bầu Chủ tịch UBND thị xã (30/10/2019)

 

Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp (28/10/2019)

 

Công bố quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại thị xã Tân Châu (24/10/2019)

 

Phú Tân triển khai thực hiện đề án An Giang điện tử (24/10/2019)

 

An Giang: Quán triệt việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử (24/10/2019)

 

Chợ Mới: Công bố Quyết định công tác cán bộ (23/10/2019)

 

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác điều tra xã hội học tại An Giang (23/10/2019)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (18/10/2019)

 

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành (15/10/2019)

 

36 TTHC thuộc ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (11/10/2019)

 

An Giang: Thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn thuộc 05 huyện, thị xã (11/10/2019)

 

An Giang nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (08/10/2019)

 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (03/10/2019)

 

Công bố 1.433 thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (03/10/2019)

 

An Giang: Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (01/10/2019)

 

An Giang: Nhiều mô hình giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả (24/09/2019)

 

An Giang: Ban hành 180 TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp (23/09/2019)

 

Kết quả trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại An Giang (20/09/2019)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.