Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Châu Đốc (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện An Phú (07/01/2019)

 

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu (27/11/2018)