Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 22/02/2019, quy định mới về thủ tục kiểm tra sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc thực vật

Ngày đăng: 11/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2019.

  Thông tư quy định việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu của nước nhập khẩu.

     Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu khi có yêu cầu của nước nhập khẩu.

     Theo Thông tư, trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu, thủ tục kiểm tra ATTP với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu được thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu nộp một bộ hồ sơ theo quy định đến Chi cục kiểm dịch thực vật vùng, trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu (gọi là Cơ quan kiểm tra); Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công; Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra sẽ xem xét: nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận để giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải thông báo và nêu rõ nội dung cần bổ sung; Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra hồ sơ lô hàng và ra thông báo kết quả kiểm tra theo Phụ lục II của Thông tư này hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu./.

Tấn Mẫm