Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Quy định tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án

Ngày đăng: 28/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa quy định chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án

Theo đó, sử dụng 60% định mức chi phí lập Báo cáo KTKT để áp dụng trong việc xác định chi phí thiết kế cho công trình có quy mô nhỏ không phải lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình (xem như phần thuyết minh chiếm tỷ trọng 40% và phần bản vẽ chiếm tỷ trọng 60% trong tổng thể chi phí lập thiết kế một bước). Đồng thời, áp dụng quy định về điều kiện tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) (bao gồm VAT) khi áp dụng quy định trên để xác định chi phí thiết kế.

 

Tỷ lệ phân chia giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án đối với chi phí quản lý dự án tương ứng là 15% và 85% đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trong trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với ban quản lý dự án để thực hiện quản lý dự án. Quy định này thay thế cho văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư nêu tại Điểm đ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 72/2017/TTBTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính. Khi lập hợp đồng giao việc công tác quản lý dự án, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án có trách nhiệm nêu nội dung tỷ lệ phân chia nêu trên để làm cơ sở thực hiện và thanh, quyết toán.

Về xử lý chuyển tiếp, các quy định trên được áp dụng từ ngày 09 tháng 9 năm 2018. Các hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc quản lý dự án đã ký trước ngày 09 tháng 9 năm 2018 thì việc xác định chi phí thiết kế và phân chia tỷ lệ chi phí quản lý dự án được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký./.

 

Nguồn: Văn bản số 911/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2018
Minh Thư