Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

Châu Phú: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung (26/06/2020)

 

An Giang hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14 (26/06/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên (26/06/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (25/06/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (25/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh và Phú Thuận huyện Thoại Sơn (25/06/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Tịnh Biên (23/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu (23/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phú - huyện Châu Phú (17/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn trước kỳ họp giữa năm 2020 (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân trước kỳ họp giữa năm 2020 (15/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Chánh - huyện Châu Phú (15/06/2020)

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tịnh Biên trước kỳ họp giữa năm 2020 (09/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú (08/06/2020)

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới (08/06/2020)

 

Tri Tôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp (05/06/2020)

 

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (03/06/2020)

 

Châu Đốc hoàn thành việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân (02/06/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 28/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (28/05/2020)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.