Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn cao hơn phân kỳ đầu tư

Ngày đăng: 15/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán hợp đồng, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao hằng năm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định việc xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn bố trí trong năm cao hơn so với phân kỳ đầu tư trong quyết định phê duyệt dự án.

Theo đó, cho phép Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thủ tục thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình đã được cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu kế hoạch vốn trong năm cao hơn so với phân kỳ đầu tư trong quyết định phê duyệt dự án. 

 

Về nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư (kể cả tạm ứng vốn) đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

UBND tỉnh chỉ đạo, trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (được quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư công và Khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng), chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, cập nhật lại nội dung phân kỳ đầu tư của dự án cho phù hợp với kế hoạch vốn đã sử dụng hằng năm.

 

Trường hợp trong quá trình thực hiện dự án, nếu kế hoạch vốn sử dụng hằng năm không đúng với phân kỳ đầu tư thì không bắt buộc điều chỉnh dự án.

Nguồn: Văn bản số 1240/UBND-KTTH, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Minh Thư