Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: 4 tháng đầu năm 2019 sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ

Ngày đăng: 04/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo Sở Công thương An Giang, tình hình xuất khẩu hàng hoá trong những tháng đầu năm 2019 đang có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu thị trường trên thế giới dự đoán tăng cao so cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng chủ lực của tỉnh như gạo, cá, rau quả, may mặc,….thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2019 đều có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ.

Responsive image

Ước tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong tháng 4 đạt 72,61 triệu USD, tăng 1,59% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ. Cộng dồn 4 tháng là 284,4 triệu USD, tăng 21,56% so với cùng kỳ, đạt 31,9% so với kế hoạch cả năm.

Cụ thể, gạo ước xuất khẩu tháng 4 đạt 41,17 nghìn tấn, tương đương 21 triệu USD. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu đạt 166,17 nghìn tấn, tương đương 84,7 triệu USD, bằng 35% so với Kế hoạch năm 2019. So cùng kỳ tăng 31% về lượng và tăng 33% về kim ngạch. 

Nhìn chung, tình hình xuất khẩu gạo trong 4 tháng có tín hiệu khả quan, nhờ nhu cầu từ các thị trường truyền thống như Indonesia, Philippin, MaIaysia... và một số thị trường mới như Băng-la-đét. Về thị trường,  xuất khấu qua 77 nước, chiếm tỷ trọng cao nhất là thị trường Châu Á (chiếm 52,27% trong lượng xuất khấu trực tiếp).

Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đạt 510 USD/tấn, tăng bình quân 7 USD/tấn, so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do cơ cấu gạo xuất khẩu đang tiếp tục có sự chuyên dịch từ gạo cấp thấp, cấp trung bình sang gạo cao cấp, gạo chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường xuất khẩu. 

Về thủy sản đông lạnh ước xuất khẩu trong tháng 4 đạt 10,05 nghìn tấn, tương đương 24,12 triện USD. Cộng dồn 4 tháng đạt 39,05 nghìn tấn, tương đương 93,72 triệu USD bằng 31% so với Kế hoạch năm 2019. So với cùng kỳ tăng 5,83% về lượng và tăng 11,5% về kim ngạch. Dự đoán xuất khẩu thủy sản đông lạnh trong năm 2019  tiếp tục tăng trưởng. Các nước Châu Á là thị trường tăng mạnh nhất, sẽ góp phần nâng cao sản lượng và kim ngạch xuất khẩu.

Mặt hàng rau quả đông lạnh xuất khẩu cũng tăng. Riêng trong tháng 4 xuất đạt 746 tấn, tương đương 1,27 triệu USD. Cộng dồn 4 tháng xuất khẩu đạt 2.850 tấn, tương đương 4,77 triệu USD bằng 30% so với Kế hoạch. So với cùng kỳ tăng 10,74% về lượng và tăng 7,66% về kim ngạch./.

Nguồn: Báo cáo Số:  60/BC-SCT
Hải Nhu