Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 03/07/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn về việc thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nghị định của Chính phủ, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 4830/BCT-XNK ngày 18/6/2018.

Theo đó, để triển khai thực hiện quy định của Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới phối hợp triển khai các nội dung sau:

 

(1) Xây dựng, ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hòa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

 

(2) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn và công bố thương nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 69/2018/NĐ-CP để đảm bảo ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của thương nhân; thông báo danh sách thương nhân được lựa chọn về Bộ Công thương quy định.

 

(3) Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh trong hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Điều 14 và Điều 33 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

 

(4) Đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc rà soát lại quy hoạch hệ thống khi, bãi trên địa bàn tỉnh và khả năng đáp ứng quy định của Nghị định 69/2018/NĐ-CP đối với kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh.

Tin HY
Nguồn CV số 3223/VPUBND-KTN ngày 02/7/2018