Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định, hướng dẫn chính sách

Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu (11/10/2019)

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (10/10/2019)

 

Cung cấp thông tin về sản phẩm CNTT sản xuất trong nước (09/10/2019)

 

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm túc phương án quản lý thu thuế (12/09/2019)

 

Chấn chỉnh công tác đấu thầu và đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng (27/08/2019)

 

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (14/08/2019)

 

Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (29/07/2019)

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp và Tổ Giúp việc huyện Phú Tân tháng 07/2019 (29/07/2019)

 

An Giang: Triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp (26/07/2019)

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng (25/07/2019)

 

Thông báo mức hỗ trợ hộ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi (11/07/2019)

 

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (13/06/2019)

 

Từ ngày 01/7/2019, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp được hỗ trợ vay vốn (15/05/2019)

 

Quyết định1066 Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang (10/05/2019)

 

An Giang: xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn cao hơn phân kỳ đầu tư (15/01/2019)

 

Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (15/01/2019)

 

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (15/01/2019)

 

Quyết định số 16 Về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 (08/01/2019)

 

Quyết định Về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 (08/01/2019)

 

An Giang: xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn cao hơn phân kỳ đầu tư (19/11/2018)