Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang: Công bố 681 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (14/06/2019)

 

An Giang sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy (14/06/2019)

 

Giao ban công tác Tư pháp 25 tỉnh, thành khu vực phía Nam (10/06/2019)

 

Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (07/06/2019)

 

Vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử (04/06/2019)

 

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Phú Tân (28/05/2019)

 

An Giang: Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ (28/05/2019)

 

An Giang: Xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (24/05/2019)

 

An Giang: Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh (24/05/2019)

 

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh: tập huấn chuyên đề về hình sự và tố tụng hình sự (23/05/2019)

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (21/05/2019)

 

Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (17/05/2019)

 

Từ ngày 25/6/2019,Trưởng thôn, ấp được hưởng phụ cấp đến 3 lần mức lương cơ sở/tháng (15/05/2019)

 

Có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài theo hình thức điện tử (10/05/2019)

 

Triển khai kế hoạch xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (09/05/2019)

 

Công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (09/05/2019)

 

An Giang: Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các Sở, ngành tỉnh (08/05/2019)

 

An Giang nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND (08/05/2019)

 

Bộ Tư pháp họp thẩm định dự án Bộ luật Lao động sửa đổi (08/05/2019)

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (03/05/2019)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.