Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Nâng cấp đường Lê Triệu Kiết

Ngày đăng: 21/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường Lê Triệu Kiết - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư nâng cấp đường đô thị tổng chiều dài tuyến: 671,0m; Cao độ thiết kế tại mép đường: ≥ + 2.81m; Chiều rộng mặt đường: 7 - 11m; Mặt đường BTN hạt nhỏ C9,5 dày 6cm, Eyc ≥ 133Mpa. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Lê Triệu Kiết

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 27  tháng 08 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 06  tháng 09  năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 09  năm 2018


    Mỹ Bình, ngày 21 tháng 08  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH
 

các tin khác