Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

Châu Phú: Họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đóng góp các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết (04/12/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (30/11/2018)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên trước kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV (30/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Châu (30/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn (30/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại phường Long Châu, thị xã Tân Châu (29/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Khánh (29/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Phú sau kỳ họp (29/11/2018)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bình Đức báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV (29/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (29/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Hồ Thanh Bình tiếp xúc cử tri thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (28/11/2018)

 

Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (23/11/2018)

 

Thông báo Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn (22/11/2018)

 

Thông báo Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn (22/11/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc bà con cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (22/11/2018)

 

Từ 23/11 đến 28/11/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV (22/11/2018)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.