Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định về Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019

 

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

 

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Quyết định Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới AG 2018 - 2020

 

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020

 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

 

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

 

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh

 

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

 

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.